Kontakty

Dom seniorov n.o.
Bratislavská 67
903 01 Senec
02/ 45 91 68 00
0948 352 387
domseniorov@gmail.com

p. riaditeľka:
Magdaléna Kotvasová
0902 306 395
kotvasova.magdalena@gmail.com

ekonómka:
ekonom@domseniorov.eu
02 / 45 916 800

sestričky:
sestra@domseniorov.eu
0948 352 387

sociálny pracovník:
social.pracovnik@domseniorov.eu
0940 191 669